Oznamy od 22. do 28. 6. 2020

Pondelok
18.00 Hrádok: na úmysel

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Pavla a Agnešu Gondárových, Stanislava, Štefana, Milana a starých rodičov
18.00 Lúka: za zosnulých z rodiny Šprlákovej a Ďubasovej

Streda – Narodenie Jána Krstiteľa
Sv. omša nebude

Štvrtok
18.00 Hôrka: za zosnulú Evu Gondárovú a otca Štefana Adamčíka

Piatok
18.00 Hrádok: za pokoj v rodine

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulého Ivana Stanu a zomrelých z rodiny Timmovej

Nedeľa – 13. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: prosba o Božiu ochranu a požehnanie pre občanov obce
9.30 Lúka: za zosnulých Máriu, Karola a ostatných z rodiny
11.00 Hrádok: poďakovanie a za Božie požehnanie pre Ladislava a Soňu

V pondelok je v Hrádku deň poklony Sviatosti Oltárnej. K poklone ju vystavíme o 14.00 a pobožnosť s požehnaním bude pred sv. omšou, teda o 17.45.

184 celkovo 1 dnes