Oznamy od 22. do 28. 7. 2019

Pondelok - sv. Márie Magdalény
18.00 Lúka: za zosnulého Jaroslava Gajdošecha – – sv. omša v kaplnke kaštieľa

Utorok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
17.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Ondreja Kováčových
18.00 Hrádok: za zosnulého Mikuláša

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých z rodiny Šimkových a za manželov Jurákových

Štvrtok – sv. Jakuba, apoštola
18.00 Hôrka: za zosnulých Annu a Jána Pastírikových a zaťa Viliama

Piatok – sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
18.00 Hrádok: za zosnulého Vladimíra (10. výročie úmrtia)

Sobota - sv. Gorazda a spoločníkov
7.30 Lúka: za zosnulých z rodiny Melišovej

Nedeľa - 17. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého Petra Godála
9.30 Lúka: Poďakovanie a za Božie požehnanie k 85. rokom života
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

362 celkovo 1 dnes