Oznamy od 22. do 28. 9. 2014

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza
15.00 Hrádok: + Anton Dobrovoľný – pohrebná sv. omša a po nej pohreb
17.00 Hôrka: + Eliáš a Cecília a zomrelé deti z rodiny Kopúnovej

Streda
18.00 Lúka: + Ferdinand Marko (10. výročie)

Štvrtok
18.00 Hôrka: + kňaz Michal

Piatok – Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
18.00 Hrádok: + kňaz František Koniar

Sobota - Sv. Vincenta de Paul, kňaza
7.30 Lúka: + Pavla a Pavlína Briškoví, synovia Emanuel a Pavol

Nedeľa
8.00 Hôrka: + Janko Hriadel
9.30 Lúka: Poďakovanie za ukončenie štúdia
11.00 Hrádok: Za farnosť a farníkov

790 celkovo 1 dnes