Oznamy od 23. do 29. 11. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov
17.00 Hôrka: poďakovanie za Božiu ochranu, za zdravie a Božie požehnanie
18.00 Hrádok: za duše v očistci

Streda
17.30 Lúka: za zosnulých Michala a Jozefínu, bratov a Milana

Štvrtok
17.30 Hôrka: prosba o zdravie a Božiu ochranu v rodine

Piatok
17.30 Hrádok: za zosnulú Máriu Zemanovičovú

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých rodičov, starých rodičov a súrodencov

Nedeľa – 1. adventná nedeľa
8.00 Hôrka: za zosnulú Ľudmilu Hrnčárovú a rodičov z oboch strán
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých Štefániu a Jozefa Benechových

160 celkovo 3 dnes