Oznamy od 23. do 29. 12. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
16.00 Lúka: za farnosť a farníkov
24.00 Hrádok: za pokoj vo svete

Streda - Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: za zosnulého Petra Godála
9.30 Lúka: za zosnulého Pavla, Libora a Matildu
11.00 Hrádok: za zosnulých Rudolfa Ševčeka, manželku Máriu a deti Máriu, Jána, Gregora, Jozefa, Rudolfa

Štvrtok – sv. Štefana, prvého mučeníka
8.00 Hôrka: za zosnulých Štefana Fonfaru a Miroslava Krajčecha
9.30 Lúka: za Božie požehnanie pre Štefana a rodinu
11.00 Hrádok: za zosnulých Annu a Štefana Benákových

Piatok - sv. Jána, apoštola a evanjelistu
17.30 Hrádok: za zosnulých z rodiny Fandrovej a Hubinskej

Sobota - sv. Neviniatok, mučeníkov
7.30 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Heleny Godálovej

Nedeľa -Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
8.00 Hôrka: za zosnulých Jána a Máriu Krajčiových
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých Jozefa, Alenku a zomrelých z rodiny Beňových

267 celkovo 2 dnes