Oznamy od 23. do 29. 9. 2019

Pondelok – sv. Pia z Pietrelciny
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulú Jolanu Gondárovú, syna Paľka a rodičov
18.00 Hrádok: za zosnulých Martu a Kolomana

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých z rodiny Gajdošechových

Štvrtok
18.00 Hôrka: za zosnulých Štefana a Máriu Sládkových a sestru Annu

Piatok – sv. Vincenta de Paul, kňaza
18.00 Hrádok: za zosnulých Štefániu, Karola a rodičov z oboch strán

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulého Marka a rodičov z oboch strán
15.00 Hrádok: sobášna sv. omša: Miriam Barníková a Peter Hajduch

Nedeľa – 26. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého p. farára Michala Tomašoviča
9.30 Lúka: za zosnulých z rodiny Ďubasovej
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

246 celkovo 1 dnes