Oznamy od 23. do 29.3.2015

Pondelok
17.00 Hôrka + z rodín Grófovej a Sevaldovej
18.00 Hrádok: + Jozef Kinči (10. výročie)

Utorok
Sv. omša nebude

Streda - Zvestovanie Pána
17.30 Lúka: + Silvester Cíbik

Štvrtok
7.30 Hôrka: Za zdravie a za zomrelých rodičov

Piatok
Sv. omša nebude

Sobota
7.30 Lúka: Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu a Jozefa Mruškovičových

Nedeľa - Kvetná nedeľa
8.00 Hôrka : Za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: + Cecília a František
11.00 Hrádok: + Ján Tangelmayer a zomrelí z rodín Tangelmayerovej a Sekáčovej

959 celkovo 1 dnes