Oznamy od 24. 2. do 1. 3. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

17.00 Hôrka: za zosnulých Františka a Irenu Müllerových
18.00 Hrádok: za Božie požehnanie

Streda - Popolcová streda
16.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Jozefa
17.00 Lúka: za zosnulých Agátu a Jána Cíbikových a zomrelé deti
18.00 Hrádok: za Božiu pomoc pre ťažko chorých

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých Michala Ondreičku, Antóniu, Alojziu a syna Rudolfa

Piatok
17.30 Hrádok: za zosnulú krstnú dcéru Elenu

Sobota
7.30 Lúka: za Božie požehnanie k 60. výročiu manželstva

Nedeľa - 1. pôstna nedeľa
8.00 Hôrka: za zosnulých Jolanu Gondárovú a syna Paľka
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: poďakovanie a za Božie požehnanie k 70-ke

346 celkovo 1 dnes