Oznamy od 24. do 30. 12. 2018

Pondelok – Predvečer Narodenia Pána
16.00 Lúka: za pokoj a skutočnú lásku v rodinách
24.00 Hrádok: za mier a pokoj vo svete

Utorok - Narodenie Pána (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: za zdravie a Božiu ochranu
9.30 Lúka: za zdravie a Božie požehnanie pre Štefana a rodinu
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

Streda - sv. Štefana, prvého mučeníka
8.00 Hôrka: + Peter Godál
9.30 Lúka: + Matilda, Rudolf, Dušan a Kristína
11.00 Hrádok: + Štefan, Mária, Anton a Elena

Štvrtok – sv. Jána, apoštola a evanjelistu
17.30 Hôrka: + Viera Kopúnová

Piatok - sv. Neviniatok, mučeníkov
17.30 Hrádok: + Štefan a Anna Benákovci a dcéra Mária

Sobota
7.30 Lúka: za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine

Nedeľa - Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
8.00 Hôrka: + Štefan Kováč, Štefan Lacko, Erik Gulán
9.30 Lúka: + Mária a syn Michal
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

279 celkovo 1 dnes