Oznamy od 24. do 30. 6. 2019

Pondelok - Narodenie sv. Jána Krstiteľa
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Jedličkovej a Klimovej

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Kotulových, syna Jána a vnuka Patrika

Štvrtok
18.00 Hôrka: za zosnulého Jána Hriadela a vnuka Janka

Piatok – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
18.00 Hrádok: za zosnulých starých rodičov Kováčových

Sobota – Sv. Petra a Pavla, apoštolov (zasvätený – prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: prosba o zdravie a Božie požehnanie
9.30 Lúka: za zosnulého Ivana Stanu (2. výročie)
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

Nedeľa - 13. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulých Karola a Máriu a zosnulých z rodiny Ábelovej a Nikodémovej
11.00 Hrádok: na úmysel

V prípade vybavovania pohrebu na utorok a stredu, obráťte sa, prosím, na faru v Modrovej. Telefón: 033 77 85 154.
V piatok od 16.30 budem v Hrádku spovedať k prvému piatku. Dôvodom spovedania v predstihu je, že v ďalšom týždni nebude priestor (kvôli sviatku Cyrila a Metoda).
V sobotu je zasvätený sviatok Petra a Pavla. Sv. omša v piatok večer v Hrádku je s platnosťou na tento sviatok.

321 celkovo 1 dnes