Oznamy od 24. do 30.8.2015

Pondelok - Sv. Bartolomeja, apoštola
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: + rodičia Kováčoví, Šteineckeroví, manžel a synovia
18.00 Hrádok: + Augustín, Anna, syn Augustín a Jozef

Streda
18.00 Lúka: Za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok - Sv. Moniky
18.00 Hôrka: Za zdravie, Božie milosti a ochranu

Piatok - Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
18.00 Hrádok: + Anton, Mária, Karolína

Sobota - Mučenícka smrť Jána Krstiteľa
7.30 Hôrka: Za živých i mŕtvych dobrodincov nášho chrámu

Nedeľa - 22. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + z rodiny Daňovej a Kajanovej
9.30 Lúka: Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
11.00 Hrádok: Za farnosť a farníkov

V sobotu je zmena sv. omše – bude v Hôrke nad Váhom z dôvodu výročia posvätenia chrámu

660 celkovo 1 dnes