Oznamy od 26. 8. do 1. 9. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok – sv. Moniky
17.00 Hôrka: za zosnulú Evu Gondárovú (k nedožitým 60-im rokom)
18.00 Hrádok: za zosnulého Patrika Kotulu, Aničku Augustínovú a Jozefa Hlatkého

Streda - sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
18.00 Lúka: za zosnulých Máriu a Jána Cíbikových

Štvrtok - Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
8.00 Hôrka: za dobrodincov nášho kostola

Piatok
18.00 Hrádok: za zosnulého Karola Pavloviča

Sobota
7.30 Lúka: za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre celú rodinu

Nedeľa – 22. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulých Štefana Bednára, Miroslava Válka, svatovcov Jozefa, Rudolfa a Elenu
11.00 Hrádok: na úmysel

Vo štvrtok v Hôrke oslávime a pripomenieme si 21. výročie posviacky hôrčanského kostola.

201 celkovo 1 dnes