Oznamy od 27. 1. do 2. 2. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
17.00 Hôrka: za zosnulého Viliama Ondreičku, súrodencov a rodičov Ondreičkových a Gestingerových
18.00 Hrádok: za zosnulého Dušana Lajdu

Streda
17.30 Lúka: za Božie požehnanie pre dobrodincov

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých z rodiny Šimlovičovej a Minárikovej

Piatok - sv. Jána Bosca, kňaza
17.30 Hrádok: za zosnulých Amáliu, Pavla a syna Karola Vernerových

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých Pavla, Máriu a Helenu Gajdošechových

Nedeľa – Obetovanie Pána
8.00 Hôrka: prosba za Božie požehnanie
9.30 Lúka: poďakovanie a za Božie požehnanie k 60-ke pre Annu a za požehnanie pre celú rodinu
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

194 celkovo 1 dnes