Oznamy od 28. 10. do 3. 11. 2019

Pondelok – Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
17.30 Hôrka: poďakovanie a prosba o zdravie, B. pomoc a ochranu potomkov

Utorok
18.00 Hrádok: poďakovanie za 50 rokov manželstva

Streda
17.30 Lúka: za zosnulých Jozefa Gažu, Annu Zelinkovú, Jozefa a Miroslava Herákových

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých Agnešu a Pavla Gondárových, Milana, Štefana, Stanislava a starých rodičov

Piatok – Všetkých svätých (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: za zosnulých Antona a Štefániu Ševcechových
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulého Jána Kucku (20. výročie), manželku a syna Jozefa

Sobota – Spomienka na všetkých verných zosnulých
8.00 Hôrka: za zosnulých Kolomana a Margitu Kališových
9.30 Lúka: za zosnulých rodičov, súrodencov a ostatných z rodiny
11.00 Hrádok: za duše v očistci

Nedeľa – 31. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulého Milana Maďaru
11.00 Hrádok: za zosnulého Ota Polonského

V piatok je zasvätený sviatok Všetkých svätých. Poobede o 14.30 hod. bude tzv. dušičková pobožnosť na cintoríne v Hôrke. Pozývame k spoločnej modlitbe.
V sobotu nie je prikázaný sviatok. Je však pekným zvykom, že k pamiatke našich zosnulých patrí sv. omša. Preto sú sv. omše vo všetkých našich kostoloch.

298 celkovo 1 dnes