Oznamy od 27. 5. do 2. 7. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Vincenta, Zuzanu a ostatných z rodiny Kališovej
18.00 Hrádok: za zosnulých Štefániu, Rudolfa a zosnulých z rodiny Uríkovej

Streda
18.00 Lúka: za zosnulých Agátu a Jána Cíbikových a zosnulé deti

Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána (prikázaný sviatok)
17.00 Hrádok: za farnosť a farníkov
18.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Hornáčkovej a Krajčíkovej

Piatok
18.00 Hrádok: prosba o Božiu pomoc

Sobota - Sv. Justína, mučeníka
7.30 Lúka: za zosnulých Jozefa, Martu a dcéru Štefániu
15.00 Hôrka: sobášny obrad Kataríny Kravárikovej a Ivana Juráčka

Nedeľa - 7. veľkonočná nedeľa
8.00 Hôrka: prosba o zdravie a Božie požehnanie
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulého Jozefa Hlatkého

Vo štvrtok je zasvätený sviatok Nanebovstúpenie Pána. Sv. omša v stredu v Lúke je s platnosťou na tento sviatok.

375 celkovo 1 dnes