Oznamy od 27. 7. do 2. 8. 2020

Pondelok – sv. Gorazda a spoločníkov
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Štefana a Uršuľu Mičových
18.00 Hrádok: za zosnulú Martu Piknovú

Streda - sv. Marty
18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Hlatkých, syna Jozefa, vnučku Anku a vnuka Patrika

Štvrtok
18.00 Hôrka: prosba za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok - sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
18.00 Hrádok: za zosnulého Jozefa Korytinu (1. výročie) a ostatných zosnulých z rodiny

Sobota -sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
7.30 Lúka: za zosnulých Jozefa Gajdošecha a Štefana Ondrčku

Nedeľa - 18. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulých Jána, Veroniku a syna Jozefa
11.00 Hrádok: za zdravie a Božiu pomoc pre Katarínu a Martu

82 celkovo 1 dnes