Oznamy od 29. 4. do 5. 5. 2019

Pondelok – sv. Kataríny Sienskej
Sv. omša nebude

Utorok
13.00 Hrádok: Jolana Pagáčová – pohreb
17.00 Hôrka: za zdravie a Božiu pomoc
18.00 Hrádok: za zosnulú Katarínu

Streda
18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc

Štvrtok - sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
18.00 Hôrka: za zosnulého Milana Kubiša

Piatok - sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Sv. omša nebude

Sobota
Sv. omša nebude

Nedeľa - 3. veľkonočná nedeľa
8.00 Hôrka: prosba o ochranu pred živelnými pohromami a požehnanie pre hasičov obce
9.30 Lúka: za zosnulých Antóniu a Jozefa Lintnerových
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

347 celkovo 1 dnes