Oznamy od 29. 7. do 4. 8. 2019

Pondelok - sv. Marty
15.30 Hrádok: za zosnulého Jozefa Koritinu – pohrebná sv. omša, po nej pohreb

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Agnešu, Máriu, brata Jozefa a rodičov
18.00 Hrádok: za zosnulých Paulínu a Jána Linterových a deti Františka, Ota a Jána

Streda – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
18.00 Lúka: poďakovanie za 40 rokov manželstva a za požehnanie pre celú rodinu

Štvrtok – sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
18.00 Hôrka: poďakovanie pútnikov za všetky Božie milosti

Piatok
18.00 Hrádok: za Božie požehnanie

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulých Štefana, Helenu, syna Emana Ištokových

Nedeľa - 18. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulých Štefániu a Antona Ševcechových
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: poďakovanie a prosba o Božie požehnanie

193 celkovo 3 dnes