Oznamy od 3. do 9. 12. 2018

Pondelok - sv. Františka Xaverského
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: + Mária a Ferdinand Grófovci
18.00 Hrádok: poďakovanie za 60 rokov života a za Božie milosti

Streda
17.30 Lúka: + Igor a zosnulí z rodiny Borikovej a Farovej

Štvrtok - sv. Mikuláša, biskupa
17.30 Hôrka: poďakovanie za 70 rokov života a prosba o zdravie a Božie milosti pre manželov Janka a Anku a sestru Anku

Piatok
17.30 Hrádok: + rodičia Štefan a Uršula Mičovci, dcéra Jozefína a vnuk Peter

Sobota - Nepoškvrnené počatie Panny Márie – zasvätený (prikázaný) sviatok
8.00 Hôrka: + Margita a Koloman
9.30 Lúka: + krstní rodičia a švagor Štefan

Nedeľa - 2. adventná nedeľa
8.00 Hôrka: + Mária a Sebastián, zosnulé dcéry a vnuk Paľko
9.30 Lúka: + z rodiny Prikrylovej a Šimekovej
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

Svätá omša v piatok v Hrádku je s platnosťou na sviatok Nepoškvrneného počatia.

320 celkovo 1 dnes