Oznamy od 3.do 9.8.2015

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza
17.00 Hôrka: + rodičia Mackoví
18.00 Hrádok: + Katarína Klimeková

Streda
18.00 Lúka: + Rudolf, Mária a Pavol

Štvrtok - Premenenie Pána
18.00 Hôrka: Za zdravie a Božiu pomoc

Piatok
18.00 Hrádok: + Anton Gróf

Sobota - Sv. Dominika, kňaza
7.30 Lúka: + Ján, Veronika a syn Jozef

Nedeľa – 19. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: Poďakovanie s prosbou o Božiu ochranu pri dožití 80 rokov
9.30 Lúka: + Mikudíkoví, Wilhelmoví a Holboví
11.00 Hrádok: Za farnosť a farníkov

665 celkovo 1 dnes