Oznamy od 3. do 9. 8. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
17.00 Hôrka: poďakovanie s prosbou o Božiu ochranu
18.00 Hrádok: za zdravie a Božie požehnanie

Streda
18.00 Lúka: za zosnulú Annu Besedovú a zosnulých z rodiny

Štvrtok - Premenenie Pána
18.00 Hôrka: za zosnulých Jozefínu a Jozefa Ševcechových, rodičov Ševcechových a Ševčíkových

Piatok
18.00 Hrádok: za zosnulého Miroslava a rodičov

Sobota sv. Dominika, kňaza
7.30 Lúka: za zosnulého Karola

Nedeľa - 19. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého Pavla Nedbala
9.30 Lúka: za zosnulú Helenu Ištokovú, Štefana a Emana
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

120 celkovo 2 dnes