Oznamy od 3. do 9. 9. 2018

Pondelok - sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Sv. omša nebude.

Utorok
17.00 Hôrka: + Pavol Hrnčár a zomrelí rodičia
18.00 Hrádok: + František a Vojtech Letkovci

Streda
18.00 Lúka: + Rafael a Mária Krajčíkovci a Rudolf Štefanec

Štvrtok
18.00 Hôrka: poďakovanie a prosba o ochranu a zdravie pri dožití 85 rokov života

Piatok - sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckeho, Štefana Pongráca, mučeníkov
18.00 Hrádok: + rodičia Anna a Karol

Sobota – Narodenie Panny Márie
7.30 Lúka: za zdravie, Božiu pomoc a na poďakovanie

Nedeľa - 23. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: poďakovanie za 80 rokov života
11.00 Hrádok: poďakovanie za 50 rokov manželstva

153 celkovo 1 dnes