Oznamy od 30. 12. 2019 do 5. 1. 2020

Pondelok
17.30 Hrádok: za zosnulých Pavla a Veroniku Müllerových, rodičov a starých rodičov z oboch strán

Utorok
16.00 Hôrka: poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku

Streda - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: za požehnanie pre rodinu
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za mier a pokoj vo svete

Štvrtok – sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
17.30 Hôrka: za zosnulých Jozefa, Gabrielu a rodičov z oboch strán

Piatok - Najsvätejšieho mena Ježiš
17.30 Hrádok: prosba o zdravie a Božie požehnanie pre dobrodincov

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulú Máriu Bórikovú a zosnulých z rodiny

Nedeľa – 2. nedeľa po Narodení Pána
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc
11.00 Hrádok: za zosnulého Igora Gajdošecha a zosnulých z rodiny Gajdošechovej a Ondrejkovej

268 celkovo 1 dnes