Oznamy od 30. 4. do 6. 5. 2018

Pondelok
15.00 Hôrka: + Janka Prekopová

Utorok
14.00 Hôrka + Marta Zámečníková
17.00 Hôrka + Vojtech a Janka Augustínoví a zomrelé deti
18.00 Hrádok za Božie požehnanie

Streda - Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
18.00 Lúka + Pavol, Agáta a Rudolf

Štvrtok - Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
18.00 Hôrka + Zuzana a Ján Gába a zať Jozef

Piatok - Sv. Floriána, mučeníka
18.00 Hrádok + Antónia, manžel Rudolf a deti

Sobota
7.30 Lúka + Augustín, Anna a synovia

Nedeľa - 6. veľkonočná nedeľa
8.00 Hôrka za Božiu ochranu pre obec a požehnanie pre hasičov a tých, ktorí sa dávajú k dispozícii pre spoločné dobro
9.30 Lúka + Jozef a Veronika Krajčíkoví, deti, vnukovia a vnučka
11.00 Hrádok + Ján Gróf

201 celkovo 1 dnes