Oznamy od 30. 9. do 6. 10. 2019

Pondelok - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sv. omša nebude

Utorok - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
17.00 Hôrka: za zosnulých Jozefa a Máriu Gábovičových
18.00 Hrádok: za zosnulých Máriu a Štefana Filových

Streda - sv. anjelov strážcov
18.00 Lúka: za zosnulých z rodiny Šprlákovej

Štvrtok
18.00 Hôrka: za zosnulého Rudolfa Hlaváča

Piatok - sv. Františka Assiského
18.00 Hrádok: za zosnulého Františka a Vojtecha

Sobota
7.30 Lúka: za uzdravenie medziľudských vzťahov

Nedeľa - 27. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého Viliama Tangelmajera
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulého Janka Hriadela

221 celkovo 2 dnes