Oznamy od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Pondelok
16.00 Hôrka: poďakovanie za všetky Božie dobrodenia v uplynulom roku

Utorok - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok)
8.00 Hôrka: za Božie milosti a požehnanie pre rodiny
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za pokoj v rodine

Streda - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho
17.30 Lúka: + Agata a Jozef Lackoví

Štvrtok
17.30 Hôrka: + Helena a Jozef Švecoví

Piatok
17.30 Hrádok: za Božie požehnanie pre rodinu

Sobota
7.30 Lúka: + Stanislav, Libor a Helena

Nedeľa – Zjavenie Pána
8.00 Hôrka: + Jozef a Gabriela
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie a pomoc

1360 celkovo 1 dnes