Oznamy od 31. 7. do 6. 8. 2017

Pondelok - Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Sv. omša nebude

Utorok - Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
17.00 Hôrka: + Vojtech, Janka a + deti
18.00 Hrádok: za Božiu pomoc a zdravie

Streda
18.00 Lúka: + manželia Jurákovci, rodičia Sládkoví a ich synovia

Štvrtok
18.00 Hôrka: + Ľudmila a Gustáv Kopúnovci a dcéra Marta

Piatok - Sv. Jána Máriu Viannea, kňaza
18.00 Hrádok: + Roman Mistrík a jeho rodičia

Sobota
7.30 Lúka: + Pavlína, Peter, Mária

Nedeľa - Premenenie Pána
8.00 Hôrka: Za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: + Mária a Michal Novotní
11.00 Hrádok: + Milan Vlčák

550 celkovo 1 dnes