Oznamy od 4. do 10. 1. 2021

Kvôli mimoriadnym pandemickým opatreniam v našom okrese budú sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí.

Online budete môcť sledovať sv. omšu v stredu a v nedeľu.

Pondelok: za zosnulých starých rodičov

Utorok: za zosnulého Rudolfa Jedličku

Streda - Zjavenie Pána – Troch kráľov (prikázaný sviatok)
9.30: za zosnulých Jozefa, Máriu, syna Jozefa a nevestu Gabrielu
za zosnulú Helenu Bednárovú (k nedožitému 100. výročiu narodenia)

Štvrtok: za zosnulých Františka a Vojtecha Letkových, Jozefa Čavojského a Danku Kusú

Piatok: za zosnulú Soňu

Sobota: za pokoj vo svete

Nedeľa - Krst Krista Pána
9.30: za farnosť a farníkov

294 celkovo 1 dnes