Oznamy od 4. do 10. 11. 2019

Pondelok – sv. Karola Boromeja, biskupa
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Zuzanu a Kolomana Ondrášikových a syna Ladislava
18.00 Hrádok: za zosnulých rodičov Pavlovičových, Jamborových a manžela Jozefa

Streda
17.30 Lúka: za zosnulú Františku Mašánovú (40. výročie) a manžela Fridricha

Štvrtok
17.30 Hôrka: za zosnulých Annu a Michala Uhlíkových

Piatok
17.30 Hrádok: za zomrelú Rozáliu Hornákovú

Sobota - Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sv. omša nebude

Nedeľa – 32. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulého Viliama Kubána, súrodencov a rodičov
9.30 Lúka: za zosnulých Máriu a Michala
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

239 celkovo 1 dnes