Oznamy od 4. do 10. 6. 2018

Pondelok
17.00 Hôrka: + Gejza Godál
18.00 Hrádok: + rodičia Mikušovci

Utorok - sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Sv. omša nebude.

Streda
18.00 Lúka: + rodičia Pavol a Berta Valaštínovci

Štvrtok
18.00 Hôrka: + Ján, Mária a zomrelé deti z rodiny Kováčovej

Piatok - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
18.00 Hrádok: poďakovanie za 75 rokov života

Sobota - Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
7.30 Lúka: + Peter, Pavlína, Mária

Nedeľa – 10. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: + Gejza a Oľga Chlebanovci
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za Božiu pomoc a zdravie

183 celkovo 1 dnes