Oznamy od 5. do 11. 10. 2020

Pondelok – sv. Faustíny Kowalskej
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Štefana, Máriu a sestru Annu Sládkových
18.00 Hrádok: poďakovanie za 20 rokov manželstva Juraja a Zuzany

Streda - Ružencovej Panny Márie
18.00 Lúka: prosba o Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok
18.00 Hôrka: prosba o zdravie a Božiu ochranu pre sestru Brigitu

Piatok
18.00 Hrádok: poďakovanie za 70 rokov Márie a Jána, 50 rokov Róberta a prosba o zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Sobota
7.30 Lúka: poďakovanie za dobrodenia a prosba o požehnanie a zdravie pre rodinu

Nedeľa - 28. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: poďakovanie a prosba o Božie milosti a zdravie pri dožití 80 rokov
9.30 Lúka: za zosnulého Jozefa Zámečníka, rodičov a brata Rudolfa
11.00 Hrádok: za farnosť a farníkov

152 celkovo 2 dnes