Oznamy od 5. do 11. 11. 2018

Pondelok
17.30 Lúka: za Božie požehnanie pre dobrodincov

Utorok
17.00 Hôrka: + Štefan, Uršuľa a ostatní zomretí z rodiny Mičovej
18.00 Hrádok: + rodičia Pavlovičoví a Jamboroví

Streda
Sv. omša nebude.

Štvrtok
17.30 Hôrka: + Štefan a Júlia Hlaváčoví, synovia František a Jaromír a ostatní zomrelí z rodiny

Piatok – Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Sv. omša nebude.

Sobota
Sv. omša nebude.

Nedeľa – 32. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: + Igor, Lucia, Anton a Mária
11.00 Hrádok: za zdravie a Božiu pomoc

258 celkovo 1 dnes