Oznamy od 5. do 11. 8. 2019

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - Premenenie Pána
17.00 Hôrka: za zosnulých Jána a Zuzanu Gábových a zaťa Jozefa
18.00 Hrádok: za zosnulých Jozefínu a Jozefa Šteklových

Streda
18.00 Lúka: za zosnulého Františka Haluzu

Štvrtok - sv. Dominika, kňaza
18.00 Hôrka: za zosnulého Stanislava Pavlačku

Piatok - sv. Terézie Benedikty od kríža, mučenice, patrónky Európy
Sv. omša nebude

Sobota - sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
7.30 Lúka: za zosnulých Helenu, Michala a Augustína

Nedeľa – 19. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulého Pavla Kusovského
11.00 Hrádok: za uzdravenie a Božiu pomoc

218 celkovo 1 dnes