Oznamy od 7. do 13. 3. 2016

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: Za zdravie a Božiu pomoc
18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie a zdravie pre Ladislava

Streda
17.30 Lúka: + Helena Moravanská, Cecília a Ján Beňoví

Štvrtok
17.30 Hôrka: + Štefan Šteinecker, zaťovia Stanko a Jozef a rodičia

Piatok
17.30 Hrádok: + Františka Jošticová

Sobota
7.30 Lúka: Za Božiu pomoc pre rodinu

Nedeľa - 5. pôstna nedeľa
8.00 Hôrka: + Jozef, Agneša, Mária a rodičia z oboch strán
9.30 Lúka: Za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: + z rodín Šteklovej a Cibulkovej

476 celkovo 1 dnes