Oznamy od 7. do 13. 9. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok - Narodenie Panny Márie
17.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Kolomana Gondárových
18.00 Hrádok: za zosnulých Vojtecha Rusnáka a Miloslava Beňačku

Streda
18.00 Lúka: za zosnulú Irenu Tamajkovú a zomrelých z rodiny

Štvrtok
18.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Jozefa Janošovských a rodičov z oboch strán

Piatok
18.00 Hrádok: za zosnulých Ota a Máriu Kopúnových, súrodencov a rodičov

Sobota
7.30 Lúka: za zosnulého Igora, jeho mamu Máriu a svokru Máriu
16.00 Hrádok: Dominika Eiseltová a Tibor Šutovský – sobášna sv. omša

Nedeľa – 24. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za farnosť a farníkov
9.30 Lúka: za zosnulých Štefana a Helenu Bednárových a starých rodičov z oboch strán
11.00 Hrádok: za zosnulých Annu, Augustína a zomrelých z rodiny

145 celkovo 1 dnes