Oznamy od 8. do 14. 3. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí.
On-line budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu.

Pondelok:
za zosnulú Gitku, rodičov a starých rodičov

Utorok:
prosba o Božiu ochranu a požehnanie pre Evu i jej rodinu

Streda:
za zosnulých rodičov Kotulových, syna Jána a vnuka Patrika

Štvrtok:
prosba o Božiu ochranu a požehnanie

Piatok - 18.30 on-line stream:
za zosnulú Lýdiu Pavlusovú

Sobota:
za zosnulých Štefana Lacku, Štefana Kováča a Erika Gulána

Nedeľa - 4. pôstna nedeľa – 9.30 on-line stream:
za dar života

V piatok bude o 18.00 prenos krížovej cesty a po nej sv. omše.

242 celkovo 1 dnes