Oznamy od 8. do 14. 6. 2020

Pondelok
Sv. omša nebude

Utorok
17.00 Hôrka: za zosnulých Gustáva a Ľudmilu Kopúnových a dcéru Martu
18.00 Hrádok: za dar uzdravenia

Streda - sv. omša zo sviatku Najsv. Kristovho Tela a Krvi
18.00 Lúka: za farnosť a farníkov

Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
17.00 Hrádok: Za Božiu pomoc
18.00 Hôrka: za zosnulého Rudolfa Hlaváča a rodičov

Piatok
Sv. omša nebude

Sobota – sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
7.30 Lúka: za zosnulého Eduarda Ištoka

Nedeľa – 11. nedeľa v cezročnom období
8.00 Hôrka: za zosnulú Emíliu Gonovú a za Božiu pomoc pre Jozefa
9.30 Lúka: za farnosť a farníkov
11.00 Hrádok: za zosnulých z rodiny Starovičovej

V piatok bude o 16.00 na cintoríne v Hrádku uloženie urny p. Jozefa Benáka. Obrad bude spojený s verejnou rozlúčkou.

Sviatok Božieho Tela a Krvi v tomto roku nebudeme sláviť procesiou vonku. Sv. omše však v nedeľu zakončíme pobožnosťou, pri ktorých symbolicky vynesieme Sviatosť oltárnu aj pred kostol a budeme prosiť o požehnanie pre celý náš svet.

224 celkovo 1 dnes