Poďakovanie za zbierku na charitu

Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli v zbierke na charitu. V našej farnosti sme vyzbierali 528,55 € (z toho v Lúke 181, v Hrádku 135,25, v Hôrke 212,3€). Prostriedky sú určené pre ľudí v núdzi a rozdeľuje ich Katolícka charita Trnava. Veríme, že aj naše dary pomôžu. Ďakujeme v mene ľudí, ktorým je táto pomoc určená.
PC

661 celkovo 1 dnes