Poďakovanie za zbierku na dobročinné diela Svätého Otca

Prijmite úprimné poďakovanie za dary, ktoré ste venovali do zbierky na dobročinné diela Svätého Otca. Zbierka sa uskutočnila v nedeľu 24. 6. 2018 a v našej farnosti sme vyzbierali sumu 429.40 €. Z toho v Hrádku sa vyzbieralo 88.80€, v Lúke 162 € a v Hôrke nad Váhom 178.60€. Nech vám to všetko vynahradí Boh a nech peniaze slúžia účelu, na ktorý boli obetované.

Peter Cibira

125 celkovo 2 dnes