Poďakovanie za zbierku na katolícke médiá

Zbierka na katolícke masmédiá vyniesla v našej farnosti 465,80 €. Z toho bolo v Hôrke 193 €, v Lúke 172 € a v Hrádku 100,80 €. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí ste prispeli.
Peter Cibira

320 celkovo 1 dnes