Poďakovanie za zbierku na misie

V nedeľu 19.10.2015 sme mali aj v našej farnosti zbierku na misie. Vyzbierali sme spolu 468€. Z toho v Hôrke nad Váhom 212,6, v Lúke 186, v Hrádku 69,4€. Za všetky vaše dary prijmite úprimné poďakovanie v mene tých, ktorým sú tieto peniaze určené.

689 celkovo 1 dnes