Poďakovanie za zbierku na seminár

V nedeľu 12. 5. 2019 sme mali v našich kostoloch – v našej farnosti ako aj na celom Slovensku – zbierku na seminár. Výnos zbierky je na fungovanie zariadení pre výchovu nových kňazov. V našej farnosti sme vyzbierali 579,20 €. Patrí vám za to úprimná vďaka. Kiež by sa nám to všetkým vrátilo v podobe prítomnosti dobrých budúcich kňazov. Z uvedenej sumy sa vyzbieralo v Hôrke nad Váhom 270,20 €, v Lúke 172 € a v Hrádku 137 €.

174 celkovo 1 dnes