Pokračovanie v stretnutí birmovancov

Aj v tomto týždni budeme mať stretnutia birmovancov (27. 3. – 29. 3 2019). Uskutočnia sa v rovnakom čase, ako je zvykom. Srdečne pozývam a teším sa na ne.

Peter Cibira

195 celkovo 1 dnes