Pokračovanie v stretnutiach birmovancov

Aj v tomto týždni v stredu, vo štvrtok a v piatok pozývam na stretnutia našich birmovancov. Verím, že to bude obohacujúci čas pre nás všetkých.
Peter Cibira

171 celkovo 1 dnes