Posviacka kostola v Hôrke nad Váhom

 • vítanie arcibiskupa
 • Vdp. Pavol Glejdura
 • uvítanie
 • sprievod od OU
 • sprievod
 • pred OU
 • posviacka oltára
 • posviacka
 • podlad
 • pohostenie
 • modlitba
 • kňazi pred OU
 • pred kostolom
 • käazi pred kostolom
 • deň posviacky
 • zaver
 • začiatok posviacky 2
 • Zbor z Tepličky nad Váhom
 • začiatok posviacky
 • svatostanok
 • svatostanok
 • h1
 • h25
 • h24
 • h23
 • h22
 • h21
 • h20
 • h19
 • h18
 • h17
 • h16
 • h15
 • h14
 • h13
 • h12
 • h11
 • h10
 • h9
 • h8
 • h7
 • h6
 • h5
 • h4
 • h3
 • h2

Zábery, ktoré si tu môže pozrieť, sú dodatočnou vďakou všetkým, ktorí budovali kostol  sv. Petra a Pavla v Hôrke nad Váhom. Nechceme, aby sa nám stratili spomienky, tak aspoň takýto malý príspevok. Posviacka kostola bola 29. 8. 1998.  Za poskytnutie fotiek patrí veľká vďaka pani Marte Majerníkovej, pani Ľudmile Hlaváčovej, pani Eve Sevaldovej a Obecnému úradu v Hôrke nad Váhom.

pred OU  uvítanie  začiatok posviacky

Vdp. Pavol Glejdura  vítanie arcibiskupa

kňazi pred OU   posviacka

h2  h4

sprievod od OU   sprievod

h9   h7

h1  h5  h10

modlitba   h17

h14posviacka oltára

zaver  svatostanok

podlad   h16

pred kostolom käazi pred kostolom

h8h6

h13h12

 

Zbor z Tepličky nad Váhom   pohostenieh11

deň posviacky  h15

 

3392 celkovo 1 dnes