Pozvanie na púť do Ducového na Kostelec

Nejeden z nás už bol na púti na neďalekom slovanskom hradisku v Ducovom. Aj tento raz sme dostali pozvanie. A tak ho dávam do pozornosti tým, ktorí môžu a majú záujem: Národná púť Ducové – 2016

828 celkovo 1 dnes