Pozvanie na slávnosť Porzinkuly do Beckova

Bratia františkáni pôsobiaci v Centre novej evanjelizácie sv.Jána Pavla II. v Beckove a mladí z františkánskych spoločenstiev vás pozývajú na duchovný a kultúrny program v rámci slávenia Sviatku Porziunkuly  – Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Slávenie tohto františkánskeho sviatku začne v sobotu  1. augusta o 11:30 a bude ukončené v nedeľu 2.augusta.

Počas celého programu bude možnosť prijatia sviatosti zmierenia.

Slávenie tohto sviatku a návšteva františkánskeho či farského kostola je spojená so získaním plnomocných odpustkov. Podrobný program je tu: Dni Porziunkuly - program

 

52 celkovo 1 dnes