Pozvanie na slávnosti v tomto roku

Tešíme sa, že mladí ľudia našej farnosti sa ujali iniciatívy a videom pozývajú pripomenúť si niektoré významné historické okamihy našej minulosti a spoločne osláviť niektoré hodnotné dni. Tu je ich pozvanie: https://www.youtube.com/watch?v=6RKS_d8LsiM.

256 celkovo 1 dnes