Pozvanie na vianočný koncert

Na sviatok Sv. Štefana, teda 26. 12. 2016 budeme mať o 15-tej hodine vo farskom kostole v Hrádku vianočný koncert. Sviatočnú atmosféru nám svojou hudbou a spevom sprostredkuje skupina TADEMA – Mazúrovci z Košolnej. Je to rodina muzikantov a spevákov. Viackrát som ich zažil na podobných akciách a môžem uistiť, že svoju záľubu zvládajú vynikajúco. Spolu s obecným úradom srdečne pozývame všetkých záujemcov. Zažijeme pekné a príjemné chvíle.
Peter Cibira

590 celkovo 2 dnes