Pozvanie pre birmovancov

Aj v tomto týždni budú v našich obciach prebiehať stretnutia k sviatosti birmovania. Srdečne pozývam a len potvrdzujem, že čas stretnutí je rovnaký – v stredu v Lúke, vo štvrtok v Hôrke a v piatok v Hrádku.

164 celkovo 1 dnes